Profileringsonderzoek Watermelon

In de periode februari - april 2019 schreef ik een profileringsadvies voor customer service dashboard fabrikant 'Watermelon'.

Dit jonge bedrijf (2015) poogt er naar customer service sneller, makkelijker en leuker te maken. Dit doen zij middels een slimme Chatbot die klanten 24/7 te woord kan staan. Als een klant er om vraagt, schakelt de chatbot automatisch het gesprek door naar een beschikbare medewerker. Hiermee kan de conversie verhoogd worden, werkdruk van het serviceteam verlaagd worden, extra inzet van mankracht worden voorkomen en de bereikbaarheid naar 24/7 worden vergroot.

Over de details van het onderzoek kan ik online niet te veel uitweiden. Toch benieuwd? Neem contact op.


Website Watermelon
Image