Poppenspe(e)lmuseum

Het Poppenspe(e)lmuseum in Vorchten is een museum met een omvangrijke collectie spullen en boeken over de geschiedenis van het poppenspel en poppentheater in Europa. Stichting Het Poppenspe(e)lmuseum werd in 1984 opgericht door poppenspeler Otto van der Mieden en is sinds 2001 een geregistreerd museum.

Image

Introductie

De collectie van het Poppenspe(e)lmuseum is bijzonder rijk, zeer gevarieerd en uitvoerig gedocumenteerd. Sinds 1984 worden diverse thema-exposities door het gehele land en daar buiten getoond, met Vorchten als thuisbasis. De collectie is bijeengebracht en wordt beheerd door dezelfde persoon die ook inhoudelijk één van de meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van de poppentheatercultuur in Nederland is. Dat is zeldzaam. Binnen het museum is daardoor veel kennis aanwezig, zowel in de persoon van de directeur-conservator, als in talloze documenten, een gespecialiseerde bibliotheek besttaande uit ongeveer 9.000 internationale boektitels, een enorm poppentheaterarchief en een poppentheaterencyclopedie op het web. In 1984 werd het museum opgezet met het voornemen om de internationale poppentheaterkunstvormen in de ruimste zijn van het woord beschikbaar te stellen. Destijds in fysieke vorm: thema-exposities in Vorchten en elders in binnen- en buitenland.

Bezoekers

Met verwelkoming van honderden bezoekers, realisatie van tientallen exposities en het onderzoeken / ontsluiten / beheren van materieel en immaterieel erfgoed op het gebied van het poppentheater in de ruimste zin van het woord deed het Poppenspe(e)lmuseum het jaren lang goed. Echter genieten vooral kleine musea steeds minder bezoekers in het digitale tijdperk waar wij ons nu in begeven. Een van de redenen hiervoor is dat de jeugd (generatie Z) zich veelal online begeeft, en bezoekjes aan musea vaak uitblijven. De babyboomers en generatie X groeiden op een hele andere manier op; een periode waar kunst juist veel aandacht genoot. Voor museumbezoekjes wordt nu meestal naar de randstad getrokken, terwijl het Poppenspe(e)lmuseum net onder Zwolle (Overrijsel) gevestigd is. Deze fysieke bereikbaarheid van het museum is voor velen problematisch.

Image
Image

Website

De huidige website, in de jaren 90 van de vorige eeuw ontwikkeld, is sterk verouderd en gefragmenteerd. De rijkdom van de collectie en de aanwezige kennis is hierdoor niet prikkelend voor de jonge doelgroep, en slecht te begrijpen voor de oudere doelgroep. Momenteel is veel kennis opgeslagen in talloze pdf-documenten, de zogenoemde ‘pamfletten’. De kennis wordt overgedragen door middel van educatieve en zogenoemde ‘Doepak-documenten’, maar ook via extra webpagina’s die encyclopedische lemma's bevatten.